696 459 474 xb@serlincat.net
Select Page
C/ Juan Álvarez Mendizábal, 29, 3º
28008 Madrid
Tel. 696 459 474
a/e: xb@serlincat.net
Poseu-vos en contacte amb SerlinCat i, sense cap compromís, us presentarem una proposta ajustada a les vostres necessitats:

De conformitat amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens proporcioneu en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal, responsabilitat de SLCAT, SL, domiciliada a l’adreça c/ Sinfonía, 28, 1-9, 28054 MADRID. La finalitat d’aquests fitxers és la gestió dels usuaris del lloc web, la gestió dels serveis oferts a través d’aquest lloc i, si s’escau, la gestió, el desenvolupament i l’acompliment de la relació establerta entre SLCAT, SL, i els qui aportin les seves dades personals a través del lloc web. Si voleu exercitar els drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) us preguem que envieu una comunicació escrita i signada a SLCAT, SL, a l’adreça c/ Sinfonía, 28, 1-9, 28054 MADRID, adjuntant-hi còpia del vostre document nacional d’identitat o equivalent.

C/ Juan Álvarez Mendizábal 29, 3º
28008 Madrid

Tel. 696 459 474
a/e: xb@serlincat.net

 

© Copyright 2019 | SerlinCat | Tots els drets reservats | Avís Legal | Disseny Esquema Graphis