696 459 474 xb@serlincat.net
Select Page

TRADUCTOR JURAT DE CATALÁ A MADRID

A SerlinCat també oferim el servei de traductor jurat de català a Madrid.

La figura de l’intèrpret jurat de català té la finalitat de fer traduccions jurades de català per part d’un professional que està habilitat per a això, ja sigui del Ministeri d’Afers Exteriors o de la Generalitat de Catalunya.

Des del 1992, és la Generalitat de Catalunya és qui du a terme el procés d’habilitació d’un traductor intèrpret jurat de català.

A SerlinCat, us facilitem el traductor jurat de català a Madrid per a la realització de les vostres traduccions jurades de català-castellà o castellà-català, ja que la rapidesa en molts casos és fonamental en els vostres projectes.

Perquè el traductor jurat faci les traduccions jurades de català seguim 3 passos ben senzills:

Envieu-nos el document original per fer la vostra traducció jurada

El traductor jurat de català durà a terme la traducció jurada català-castellà o castellà-català

Un cop finalitzada, us enviarem una còpia en paper de la traducció jurada de català, signada i segellada pel traductor jurat de català

Les nostres àrees d’especialització en el servei de traductor jurat de català per legalitzar documents són:

DOCUMENTS NOTARIALS

ACTUACIONS I SENTÈNCIES JUDICIALS

CONTRACTES DE L’ÀMBIT JURÍDIC I ECONÒMIC

Si necessiteu un traductor jurat a Madrid per fer una traducció jurada del castellà al català o del català al castellà, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Poseu-vos en contacte amb SerlinCat i, sense cap compromís, us presentarem una proposta ajustada a les vostres necessitats

De conformitat amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que ens proporcioneu en aquest formulari s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal, responsabilitat de SLCAT, SL, domiciliada a l’adreça Paseo de la Castellana, 194, 28046 MADRID. La finalitat d’aquests fitxers és la gestió dels usuaris del lloc web, la gestió dels serveis oferts a través d’aquest lloc i, si s’escau, la gestió, el desenvolupament i l’acompliment de la relació establerta entre SLCAT, SL, i els qui aportin les seves dades personals a través del lloc web. Si voleu exercitar els drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) us preguem que envieu una comunicació escrita i signada a SLCAT, SL, a l’adreça Paseo de la Castellana, 194, 28046 MADRID, adjuntant-hi còpia del vostre document nacional d’identitat o equivalent.

TRADUCCIÓ DE CATALÀ
A MADRID

TRADUCTOR JURAT
A MADRID

CORRECCIÓ I REVISIÓ DE
TEXTOS EN CATALÁ

INTERPRETACIÓ SIMULTÀNIA
DE CATALÁ A MADRID

Madrid • Tarragona

Tel. 696 459 474
a/e: xb@serlincat.net

© Copyright 2021 | SerlinCat | Tots els drets reservats | Avís Legal | Disseny Esquema Graphis